De oplossing voor schachten met obstakels

Flexibele luchtslangen liggen het best zo recht mogelijk en met een zo’n kort mogelijke afstand tot het ventiel om een hoge tegendruk te voorkomen. Maar wat als de schacht op een moeilijk bereikbare plek zit zoals in een hoek, waardoor het moeilijk is om de flexibele luchtslangen recht te leggen?

Wij komen vaak bij projecten schachten tegen welke in een hoek of achter een obstakel zoals een trap verwerkt zitten. Hierdoor kan een verdeelcollector voor de flexibele luchtslangen moeilijk, dan wel niet, geplaatst worden.

Dankzij onze combinatie met gegalvaniseerde mecano kanalen & onze gegalvaniseerde verdeelcollectoren is dit niet langer een probleem! Door deze unieke combinatie kan er met een hoog kwalitatief mecano kanaal gezorgd worden dat de verdeelcollector kan worden verlegd.

ENKELE VOORDELEN VAN DIT UNIEKE SYSTEEM:

  • Obstakels zijn geen probleem meer
  • Een lagere luchtweerstand
  • Kortere afstanden voor de flexibele luchtslangen
  • De collector kan perfect gepositioneerd worden

Project in de kijker – Ventilatie Kantoorgebouw Vosselaar

Anders dan andere groothandels zijn wij zeer nauw betrokken bij al onze projecten. Zo werd voor de nieuwbouw van Malpertuus accounting door ons de volledige projectcalculatie & legplannen verzorgd, leverden wij de geschikte materialen & luchtgroep, en kan elke betrokken partij rekenen op onze ondersteuning, zo ook op de werf.

Eind 2018 maakten wij dankzij onze specialist energiezuinig bouwen Giovanni (gm@paulroefs.be  – 0468.04.48.90 (ma-vr) – Linkedin) voor het eerst kennis met dit project via onze partner installateur Prima-Klima (http://www.prima-klima.be/). Op basis van de werfgesprekken met installateur, architect & eindklant en met de meest recente bouwplannen, maakten wij onze uitgebreide studie voor de ventilatie.

Op ons advies werd voor dit project de luchtgroep niet binnen de bouwschil voorzien (zou in de kelder met beperkte ruimte komen) maar werd deze op de plannen verplaatst naar het dak. Hiervoor werd een compacte & platte luchtgroep voorzien, onze HCP-C luchtgroep, zodoende de luchtgroep geen effect op het aangezicht van het gebouw zou hebben. Bijkomend betekende dit een forse uitsparing in luchtkanalen (geen stijgleidingen benodigd voor de inblaas van verse lucht & uitblaas van vervuilde lucht, alsook zaten de grootst benodigde luchtdebieten op de bovenste verdieping waardoor de diameters van de luchtkanalen in de schacht snel konden reduceren naar de overige, lager gelegen, verdiepen).

Voor dit project werd door ons rekening gehouden met een kwalitatief gezond binnenklimaat en werd zowel de EPB wetgeving alsook de meest recente ARAB regelgeving door ons gehandhaafd.

Juni 2020, eindelijk is het tijd voor de uitvoering, toch wel een moment waar naartoe wordt geleefd. Het blijkt al snel dat de uitsparing van de inblaas & uitblaas leidingen in de schacht, welke nu niet nodig waren daar de luchtgroep op het dak komt, een groot gemak met zich meebrengt daar er nu meer ruimte is voor andere zaken in de schacht, alsook voor eventuele aanpassingen. Alle materialen op basis van ons legplan werden geleverd op de werf en voor bepaalde aanpassingen t.o.v. het legplan leverden wij snel de benodigde onderdelen, flexibel & snel!

Nu het binnenwerk bijna af is verzorgen wij hierna nog de opstart van de luchtgroep zodoende de medewerkers van Malpertuus accounting binnenkort op hun nieuwe kantoor kunnen werken in een gezond binnenklimaat!