Ventilatie technieken Systeem D

GA TERUG NAAR:

Hoofdpagina ventilatie

Residentiële ventilatie

Soorten Ventilatie

Systeem D staat voor ‘mechanische toevoer van verse buitenlucht’ & ‘mechanische afvoer van vervuilde binnenlucht’. In de hedendaagse praktijk zijn al deze systemen tevens uitgerust met een warmtewisselaar & luchtfilters.

Net als bij systeem C bestaan er bij een systeem D verschillende vormen, al gaat het hier dan vaak over een extra bijkomende optie, of een optionele technologie.

Soorten warmtewisselaars

Een warmtewisselaar zorgt voor de warmteterugwinning (wtw) uit de warme vervuilde binnenlucht op de verse buitenlucht, wanneer deze naar binnen wordt gebracht. Hierdoor is het warmteverlies in de woning minimaal en wordt er bespaard op de verwarmingskosten. Er bestaan hier verschillende technieken voor, hieronder de 2 meest voorkomende;

  • een tegenstroomwisselaar of platenwisselaar: de vervuilde warme binnenlucht verplaatst zich langs één zijde (van de plaat/afscheiding) terwijl de verse koude buitenlucht zich verplaats langs de andere zijde. De plaat/afscheiding wisselt de warmte op deze manier uit waarbij hier condens ontstaat, welke afgevoerd dient te worden.
  • een warmtewiel of enthalpie wiel: de vervuilde warme binnenlucht verplaatst zich langs de ene helft van de rotatie, terwijl de verse koude buitenlucht zich verplaats langs de andere helft van de rotatie. Een warmtewiel is gemaakt van warmteabsorberend materiaal voor een hoog thermische warmterecuperatie. Bijkomend wordt het ontrokken vocht uit de woning deels gerecupereerd waardoor er geen condensafvoer benodigd is.

De keuze van het soort warmtewisselaar is afhankelijk van de gebruiker, alsook het soort bouw. Zo is voor een houtskeletbouw een warmtewiel meer geschikt vanwege de vocht recuperatie dan een warmtewisselaar met condensafvoer.

Vriesbeveiliging

Een systeem D haalt zijn verse lucht rechtstreeks van buiten middels een inblaas kanaal. Hierdoor kan bij negatieve temperaturen de warmtewisselaar aanvriezen (niet, het geval bij een warmtewiel). Om dit te voorkomen zijn de meeste Ventilatieunits voorzien van een beveiliging, zoals in onbalans draaien (meer warme binnenlucht door de warmtewisselaar laten gaan, waardoor de woning even in onderdruk komt te staan), wat tijdelijk wel kan resulteren in warmteverlies. Een andere manier is een elektrische voorverwarmer voor de warmtewisselaar te plaatsen zodoende bij negatieve temperaturen de lucht wordt voorverwarmd.

Zomerkoeling of bypass

Een warmtewisselaar recupereert in de meeste gevallen de warmte maar kan ook (beperkt) in de andere richting werken bij hoge buitentemperaturen. Echter voor extra comfort zijn vele hedendaagse D systemen uitgerust met een ‘bypass’ voor zomerkoeling.

Deze ‘bypass’ doet letterlijk wat het woord inhoud; het vormt een omleiding langs de warmtewisselaar zodoende de koelere zomertemperatuur in de nacht rechtstreeks naar binnen wordt geblazen waardoor de woning wordt afgekoeld. Toestellen uitgerust met een warmtewiel hebben geen aparte ‘bypass’, doch wordt hier hetzelfde bekomen door het warmtewiel stil te zetten, waardoor de warmterecuperatie stopt.

Er bestaan ook systemen met een ‘dubbele bypass’, echter werken deze niet 2-maal zo efficiënt als de benaming kan doen laten denken: ze worden gebruikt in toestellen welke software matig van kant kunnen wisselen (linkse aanvoer unit naar rechter aanvoer unit of andersom).

Vanwege de eisen in de huidige EPB zijn de meeste systemen D uitgerust met een volledige bypass (bypass gaat open en de warmtewisselaar wordt tegelijk volledig afgesloten), terwijl er ook systemen zijn met een onvolledige bypass (bypass gaat open, maar de warmtewisselaar wordt niet afgesloten), en er bestaan systemen met een modulerende bypass (bypass kan deels of volledig open en de warmtewisselaar wordt tegelijk deels of volledig afgesloten). De EPB kent enkel een volledige bypass of onvolledige bypass, een Ventilatieunit met een modulerende bypass zal dan ook, afhankelijk van de keuring, in één van deze categorieën worden ingedeeld.

Optionele mogelijkheden

  • een voorverwarmer als vriesbeveiliging (niet van toepassing op een Ventilatieunit met warmtewiel)
  • een naverwarmer (verwarmt de lucht ná de warmtewisselaar met een paar graden voor extra comfort)
  • een koelbatterij (koelt te warme lucht ná de warmtewisselaar met een paar graden voor extra comfort)
  • een directe expansie batterij (koelt & verwarmt lucht ná de warmtewisselaar met een aantal graden voor extra comfort)
  • een geïntegreerde lucht/lucht warmtepomp (voor actieve koeling & verwarming via de ventilatie voor extra comfort)
  • vraagsturing op basis van sensoren (CO2, Vocht, VOC, Temperatuur)
een systeem D van Vent-Axia – Project Ventilatie Malle

Effect op het e-peil

Voor het effect op uw uiteindelijke e-peil dient u rekening te houden met een aantal factoren; percentage warmterecuperatie, reële vermogen ventilatoren, volledige of onvolledige bypass, automatische regeling, de uitvoeringskwalitiet (m-factor) van het te plaatsen systeem D.

Het vermogen van de Ventilatieunit heeft een belangrijk effect op het uiteindelijke e-peil, en het reële vermogen (elektriciteitsverbruik van de ventilatormotor) zal gemeten worden bij de opstart van het Ventilatiesysteem. Niet enkel de keuze van Ventilatieunit heeft hier een effect op, ook het soort luchtkanalen & de goede plaatsing van deze luchtkanalen hebben hier een effect op, want een beter luchtkanalentracé=minder weerstand=een lager ventilatorvermogen (te vergelijken met een sportwagen uitgerust met een topklasse motor, maar voorzien van banden van een kleine stadsauto).

Vergelijking met een systeem C

Een systeem D beschikt over 2 verschillende luchtkanalentracé’s; 1 voor de toevoer (pulsie) van verse buitenlucht naar binnen & 1 voor de afvoer (extractie) van vervuilde binnenlucht naar buiten, waar dit bij een systeem C er maar 1 luchtkanaaltracé kan zijn (afhankelijk van de configuratie, in de praktijk vanwege de strengere Energetische eisen zullen er meerdere luchtkanaaltracé’s nodig zijn). Een systeem D kan in tegenstelling tot een systeem C het binnenklimaat volledig regelen daar zowel de toevoer als afvoer mechanisch gebeurt, met het extra voordeel van warmterecuperatie. Ook beschikt een systeem D over 2 luchtfilters waardoor (effect afhankelijk van de filterklasse) het vuil uit de buitenlucht wordt gefilterd voor een gezond binnenklimaat, alsook worden zodoende de ventilatoren beschermd tegen vuil (ook op de afvoer van de binnenlucht zit een filter). Door de extra componenten welke een systeem D bevat tegenover een systeem C is het onderhoud hiervan wel duurder.

Hier leest u meer over het systeem C

Op zoek naar een Ventilatieunit conform de huidige energetische EPB eisen? Hier leest u meer over ons productgamma van Ventilatieunits.

Vergeet ook de luchtkanalen niet, daar deze een zeer belangrijk effect op de prestaties van uw Ventilatiesysteem hebben. Lees hier meer over ons productgamma & onze unieke oplossingen van luchtkanalen.


Contacteer onze specialist Energiezuinig Bouwen

gm@paulroefs.be  – 0468.04.48.90 (ma-vr) – Linkedin