Regelgeving EPB

GA TERUG NAAR:

Hoofdpagina ventilatie

Residentiële ventilatie

EPB (energieprestatie & binnenklimaat) en ventilatie…

De huidige EPB-eisen vragen voor zowel nieuwbouw als doorgedreven renovatie om een ventilatiesysteem te plaatsen. Logisch, want wanneer we beter beter isoleren en luchtdicht bouwen is goed ventileren noodzakelijk.

De regelgeving en prestatiecriteria hiervan werden vastgelegd in het Ministerieel Besluit van 28 oktober 2015 en verder gedefinieerd in de technische specificaties volgens STS P 73-1 “systemen voor basisventilatie in residentiële toepassingen” van de FOD economie.

Het is noodzakelijk om bij aanvang van het bouwproces een goed ontwerp te hebben. Dit vraagt de nodige aandacht van architect, bouwheer en aannemer. Een goed gedimensioneerd systeem zal niet enkel besparen op uw factuur voor elektriciteit en verwarming, maar resulteert ook in een verlaging van uw E-peil.

Hoe gaat het in zijn werk

De bouwheer kiest in overleg met de architect of aannemer waaraan zijn ventilatiesysteem moet voldoen. Van zodra dit bepaald is kan een ventilatievoorontwerp (VVO) worden gemaakt. Dit ontwerp maakt deel uit van de startverklaring en moet dus reeds in de startfase door de ventilatieverslaggever worden ingediend.

In de uitvoeringsfase kunnen eventueel nog materiaal- of installatiekeuzes wijzigen in overleg met architect en ventilatieverslaggever. Na afwerking van het geplaatste ventilatiesysteem maakt de ventilatieverslaggever een ventilatieprestatieverslag op dit volgens het verplichtte Kwaliteitskader. Hierin worden alle behaalde prestaties van het ventilatiesysteem zoals de bekomen luchtdebieten, warmteterugwinning, vermogen, enz. vermeld. De ventilatieverslaggever rapporteert deze gegevens in de voorlopige en de definitieve EPB-aangifte welke mee het definitieve E-peil zullen bepalen.

De keuze van een ventilatiesysteem staat vrij. In de praktijk zullen de toekomstige strengere eisen inzake E-peil met zich meebrengen dat het systeem D met warmteterugwinning de grootste daling in het E-peil punten met zich meebrengt. De keuze van het juiste type ventilatiesysteem is dus vrij eenvoudig. Binnen het systeem D met WTW zijn er dan nog grote verschillen mogelijk afhankelijk van het soort leidingen, ventielen, verdeelboxen, etc… dat u kiest.

Vanaf 2021 gelden de BEN esisen voor elke residentiële nieuwbouw in Vlaanderen met een maximaal E-peil van 30!

Welke ventilatiedebieten moeten we bekomen?

overzicht van de vereiste ventilatiedebieten

Op zoek naar een Ventilatieunit conform de huidige energetische EPB eisen? Hier leest u meer over ons productgamma van Ventilatieunits.

Vergeet ook de luchtkanalen niet, daar deze een zeer belangrijk effect op de prestaties van uw Ventilatiesysteem hebben. Lees hier meer over ons productgamma & onze unieke oplossingen van luchtkanalen.


Contacteer onze specialist Energiezuinig Bouwen

gm@paulroefs.be  – 0468.04.48.90 (ma-vr) – Linkedin