Regelgeving EPB

GA TERUG NAAR:

Hoofdpagina ventilatie

Industriële ventilatie

Berekenen van de ventilatievereisten voor niet-residentiële doeleinden gebeurt op een andere basis dan bij residentiële woningbouw. Om deze vereisten te kunnen berekenen is bijlage X van het Vlaamse energiebesluit benodigd. Bijlage X baseert zich op de aanvraagdatum van de bouwaanvraag van de commerciële of industriële bouw, let hierbij op dat de juiste geldende eisen worden gebruikt voor de berekening te maken (te vinden op www.energiesparen.be).

Om het benodigde ventilatiedebiet te berekenen wordt er bij commerciële & industriële ventilatie niet uitgegaan van het aantal m² vloeroppervlak maar van de bezettingsgraad per persoon/m², welke vastgelegd is in bijlage X per ruimte. De uitkomst gebeurt dan maal de algemene regel (hieronder vermeld) zoals de berekening ook gebeurd bij residentiële ventilatie.

In tegenstelling tot de residentiële ventilatie-eisen zijn er voor de commerciële & industriële ventilatie-eisen geen maximumgrens aan het ontwerpdebiet vastgelegd. Bij ruimtes met een groot volume en een kleine bezetting mag u geen aangepast minimaal geëist ontwerpdebiet berekenen. Het debiet mag wel terug geregeld worden om zo de ventilatieverliezen te beperken. Zoals voor alle ruimten is het ook voor hogere ruimten toegelaten om voor een hoger ontwerpdebiet te kiezen, maar het is niet verplicht.

Het minimaal geëiste ontwerpdebiet van een speciale ruimte, met een risico op verontreiniging, wordt niet bepaald door de energieprestatieregelgeving. Er gelden dan ook geen eisen voor die ruimten. Er kunnen wel andere (specifieke of strengere) regelgevingen of eisen op het vlak van ventilatie van toepassing zijn (bijvoorbeeld voor stookplaatsen NBN B 61-001 & prNBN B 61-002, ruimtes met gasmeters NBN D 51-003, ruimtes voor drukreduceerinrichtingen NBN D 51- 001). Het ventilatiesysteem moet volgens die andere regelgevingen, eisen of regels van goede praktijk ontworpen worden.

Een ander verschil t.o.v. de residentiële ventilatie-eisen is dat bij de berekening van de ventilatieluchtdebieten er geen verschil wordt gemaakt tussen pulsie & extractie. Dit betekent dat de ventilatiedebieten, zowel pulsie als extractie, in elke ruimte minimaal behaald moeten worden. Dit moet echter niet volledig mechanisch gebeuren, d.w.z. dat dit ook middels doorvoer, recirculatie of natuurlijk mag gebeuren. Houd rekening dat andere regelgevingen of eisen wel kunnen verplichten dat een bepaalde ruimte minimaal is uitgerust met mechanische pulsie of mechanische extractie of beperkingen kunne opleggen op de wijze van ventileren.

Als er werklokalen, oftewel u stelt personeel te werk in bepaalde ruimtes, heeft dienen deze ook minimaal te voldeoen aan het Algemeen Reglement voor de Arbeidsbescherming (ARAB). Klik hier om over deze regelgeving meer te lezen.


Contacteer onze specialist Energiezuinig Bouwen

gm@paulroefs.be  – 0468.04.48.90 (ma-vr) – Linkedin