Regelgeving ARAB

GA TERUG NAAR:

Hoofdpagina ventilatie

Industriële ventilatie

Het Algemeen Reglement voor ArbeidsBescherming (ARAB) legt ook ventilatie-eisen op aan ruimten waarin werknemers te werk worden gesteld. Die reglementering blijft geldig, onafhankelijk van de eisen van de energieprestatieregelgeving. Omdat de energieprestatieregelgeving een andere methode hanteert dan het ARAB, zal u vooraf moeten aftoetsen welke regelgeving het hoogste minimaal geëiste ontwerpdebiet oplegt.

De werkgever moet ervoor zorgen dat de werknemers in de werklokalen over een goede binnenluchtkwaliteit beschikken. Hij is ertoe gehouden een risicoanalyse uit te voeren waarbij met verschillende verontreinigingsbronnen moet rekening gehouden worden. Specifieke regels zijn van toepassing in het geval van luchtverversingsinstallaties van het type airconditioning of mechanische ventilatie.

Hieronder vindt u een overzicht van deze wetgeving en de eisen. Wij houden hierbij rekening met de aanpassing van dit KB (art. III.1-34 tot III.1-36 van de codex over het welzijn op het werk, aanpassing van 31/05/2019).

Voor de berekening en dimensionering van uw ventilatieluchtdebieten betekent dit doorgaans een verhoging van de ventilatieluchtdebieten t.o.v. de luchtdebietcalculatie volgens de EPB regelgeving. Houd er rekening mee dat u echter moet voldaan aan de wetgeving met de hoogst opgelegde ventilatie-eis, en dit bekeken per ruimte & functie van de ruimte!

De ARAB regelgeving bepaalt ook bepaalde zaken voor de werklokalen welke een invloed hebben op de uitvoering van de ventilatie:

  • Mag enkel zuivere lucht verspreiden
  • Geeft geen temperatuurschommelingen of vocht
  • Geeft geen lawaai of trillingen
  • Ze wordt onderhouden en gereinigd
  • Een controlesysteem meldt storingen in de werking
  • Regelmatige controle door een bevoegd persoon

Bijkomend dient de werkgever rekening te houden dat waar de EPB regelgeving geldt op het moment van bouwen, de ARAB wetgeving blijft gelden zolang de werkgever personeel te werk stelt in de werklokalen. Indien een tot voordien niet gebruikte ruimte in de toekomst toch dienst gaat doen als werklokaal dient dit ook conform de ARAB regelgeving te zijn. Zelfs wanneer de ARAB regelgeving veranderd of wordt vernieuwd dient de werkgever zich hiermee in regel te stellen.


Contacteer onze specialist Energiezuinig Bouwen

gm@paulroefs.be  – 0468.04.48.90 (ma-vr) – Linkedin